I N T E R L O C K
CONNECTING PEOPLE AND IDEAS

Stichting Interlock verbindt en inspireert

 
 • 1 Amsterdam
 • 2 Amsterdam
 • 3 Ghana
 • 4 Amsterdam
 • 5 Amsterdam
 • 6 Amsterdam
 • 7 Amsterdam
 • 8 Goldsmiths University London
 • 9 Amsterdam
 • 10 Victoria and Albert Museum London
 • 11 Hackney London
 • 12 Amsterdam
 • 13 Rotterdam
 • 14 Hackney London
 • 15 Cologne


Stichting Interlock is een non-profit organisatie en heeft als doel bewoners, jong en oud, te inspireren, te verbinden en te helpen hun ideeën te ontplooien. 

Hierdoor leren onze deelnemers hoe zij gemakkelijker en op innovatieve wijze een positie in de maatschappij kunnen verwerven. 

Onze deelnemers kunnen zich ontwikkelen tot evenwichtige en autonome personen met een bredere kijk op hun leefwereld.

Door onze interactieve en inter-nationale manier van samenwerken leren wij jongeren en (jong) volwassenen hun authenticiteit te waarderen, hun empathisch ver-mogen te vergroten en hun creati-viteit te ontdekken. 

Interlock werkt op projectmatige basis samen met diverse professio-nals en organisaties op het gebied van jongeren en volwassenenwerk. 

Onze organisatie bundelt krachten en brengt de juiste professionals met de juiste ervaring samen. 

Wij begrijpen de vraag, weten de juiste ervaringen te koppelen en weten daarbij succes te behalen. 

Onze (uitwisselings) programma's bieden aan jongeren en sociaal werkers de mogelijkheid hun horizon te verbreden en nieuwe (internationale) ervaringen op te doen. 

Deze programma's bieden ook de mogelijkheid kennis met elkaar uit te wisselen en ervaringen over te dragen.  

MISSIE


Interlock inspireert, stimuleert en faciliteert bij persoonlijke groei. Wij helpen met het verwerven van kennis, ervaring en deskundigheid. 

Hiermee kunnen er stappen worden gezet richting een betere positie en een actieve(re) rol in de samenle-ving. 

VISIE


Interlock inspireert anderen vanuit haar passie en helpt ook met de verbetering van de positie in de maatschappij.

Wij stimuleren deelnemers gebruik te maken van hun eigen capaciteit en hun eigen sociale omgeving, waardoor zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. 

ONZE KERNWAARDEN


- betrouwbaar
- deskundig 
- toegankelijk
- sociaal
- creatief 
- open-minded 
- samenwerken
- empoweren

 
Map
Info
Instagram
LinkedIn