I N T E R L O C K
CONNECTING PEOPLE AND IDEAS


A2O YWMCAccess To Opportunities: Youth Work in Migrant Communities

2023-2024


Met ons nieuw project Access To Opportunities hopen wij tegemoet te komen aan een belangrijke behoefte binnen het Jongerenwerk, nl. het krijgen van meer erkenning voor Jongerenwerkers met een migratie achtergrond.

Uit een onderzoek van de Raad van Europa (Unal 2019) blijkt dat Jongerenwerkers met een migratie achtergrond weinig tot niet gezien worden in het werkveld en een mindere participatie graad vertonen dan hun collega’s in het veld. 

Aan dit onderzoek hebben 580 jongerenwerkers meegewerkt. Van deze respondenten waren er slechts 3 uit Nederland, 7 uit Duitsland, 12 uit Portugal en 18 uit Italië. 

Aan de hand hiervan hebben wij dit project met de partnerlanden ontwikkeld om te werken aan de ontwikkeling van de competenties van deze Jongerenwerkers.

In vier landen zullen wij ons richten op de volgende onderwerpen (zie ook de 'work packages' in het Engels onderin):
   - In Nederland zullen wij kijken naar het onderwijs 
      systeem en op welke manier er aandacht wordt 
      gegeven aan het specifiek werken met jongeren met 
      een migratie achtergrond binnen de opleiding Sociaal
      Werk. 

   - In Portugal zullen wij kijken naar de mate van
      participatie in het Jongerenwerk 

   - In Italië zullen wij ons richten op het monitoren van 
      kwaliteit van het Jongerenwerk

   - Tot slot zullen wij ons in Duitsland richten op de 
      kwaliteit van de  Jongerenwerk organisaties.

Alle studiereizen hebben een element van leren van de bezoeken van organisaties, workshops/activiteiten en evaluatiemomenten. 

Aan dit project zullen er In totaal 80 jongerenwerkers van verschillende organisaties meedoen (20 per land/bezoek). Het is de bedoeling dat wij na afronding van het project minimaal 300 jongeren via de deelnemende  jongerenwerkers bereiken. De deelnemers van het project zullen na elke studiereis getoetst worden op verkregen competenties, hiervoor zullen zij een YouthPass ontvangen.


 • WP1 NL A2O OVERVIEW1
 • WP1 NL A2O OVERVIEW2
 • WP1 NL A2O OVERVIEW3
 • WP1 NL A2O OVERVIEW4 • WP2 PORT A2O OVERVIEW
 • WP2 PORT A2O OVERVIEW2
 • WP2 PORT A2O OVERVIEW3
 • WP2 PORT A2O OVERVIEW4


 

 • WP3 IT A2O OVERVIEW
 • WP3 IT A2O OVERVIEW2
 • WP3 IT A2O OVERVIEW3
 • WP3 IT A2O OVERVIEW4 • WP4 GER A2O OVERVIEW
 • WP4 GER A2O OVERVIEW2
 • WP4 GER A2O OVERVIEW3
 • WP4 GER A2O OVERVIEW4Map
Info
Instagram
LinkedIn