picture-260021
bobw3
picture-260020
picture-2600
picture-260014
picture-26003
1 Amsterdam
2 Amsterdam
3 Ghana
4 Amsterdam
5 Amsterdam
6 Amsterdam
7 Amsterdam
8 Goldsmiths University London
9 Amsterdam
10 Victoria and Albert Museum London
11 Hackney London
12 Amsterdam
13 Rotterdam
14 Hackney London
15 Cologne
16 Amsterdam
17 London
18 Amsterdam
19 Ouliasten Finland
20 London
21 Amsterdam
22 Cologne
23 Goldsmiths University London
24 Amsterdam
25 Munich
26 Hackney London
27 London
28 Amsterdam
29 Amsterdam
30 Amsterdam
31 Amsterdam
32 Amsterdam
33 Amsterdam
34 Amsterdam
35 Rotterdam
36 London
38 Munich
39 Zagreb Croatia
40 Peckham London
41 Peckham London
42 Amsterdam
44 At Tottenham Hotspur London
45 Zagreb Croatia
46 Peckham London
48 Rotterdam
47 World Museum Rotterdam
49 Zagreb Croatia
43 Cologne
37 Rotterdam
50 Ouliasten Finland
51 Rotterdam
52 Amsterdam
53 Hackney London
54 Rotterdam
55 Rotterdam
56 Peckham London
57 Rotterdam
58 Peckham London
59 Amsterdam
60 Amsterdam

Stichting Interlock verbindt en inspireert

+++ KLIK: PROJECT ACCESS TO OPPORTUNITIES '23-'24! +++

Stichting Interlock is een non-profit organisatie opgericht door de voorzitter, die, voorafgaand aan de oprichting van de organisatie, ruim 16 jaar senior manager was van jongerenwerkers in Amsterdam Zuid Oost, Amsterdam Nieuw West en Amsterdam Noord.


Wij willen professionals (ook startende) inspireren, verbinden en helpen met de ontwikkeling van hun ideeën. Onze focus ligt op jong volwassenen, jongerenwerkers en teamleiders.


Wij werken met organisaties, jongerenwerkers en op jongeren gerichte organisaties met als doel: werken aan vernieuwende praktijken op het gebied van jeugd- en gemeenschaps-ontwikkelingswerk. Deze omvatten,niet uitsluitend, het werken met verschillende professionals waarin een stimulerende pedagogische omgeving wordt nagestreefd waar het werken met jongeren centraal staat. Daarbij werken we vooral aan het vergroten van hun participatie en het ontwikkelen van hun persoonlijke, sociale en economische vaardigheden en competenties.

De jarenlange ervaring in het ondersteunen in dit werkveld heeft aangetoond dat acties die samenwerking en uitwisseling op het gebied van jongerenwerk tussen en binnen organisaties een verschil maken in de ervaringen van het werken met jongeren. Dit is meer het geval wanneer de niet-formele en formele werkwijzen worden samengebracht in de niet-formele leeromgeving.


Wij concentreren ons op het vergroten van de capaciteit van organisaties die met jongeren werken buiten de formele leeromgevingen en tegelijkertijd hun actieve deelname aan hun eigen groei binnen het bredere maatschappelijk middenveld te verzekeren.


Dit betekent dat wij door het ontwikkelen van de vaardigheden van professionals bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het jongerenwerk. Bijvoorbeeld jongeren uit de diaspora lopen tegen andere uitdagingen aan die zij moeten overwinnen dan leeftijdsgenoten met een niet-migranten achtergrond. Dit heeft onze focus in het jongerenwerk voor jongeren die groeien naar volwassenheid.

MISSIE


Interlock inspireert, stimuleert en faciliteert bij persoonlijke groei. Wij helpen met het verwerven van kennis, ervaring en deskundigheid.


Hiermee kunnen er stappen worden gezet richting een betere positie en een actieve(re) rol in de samenle-ving.

VISIE


Interlock inspireert anderen vanuit haar passie en helpt ook met de verbetering van de positie in de maatschappij.


Wij stimuleren deelnemers gebruik te maken van hun eigen capaciteit en hun eigen sociale omgeving, waardoor zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

ONZE KERNWAARDEN


- betrouwbaar
- deskundig
- toegankelijk
- sociaal
- creatief
- open-minded
- samenwerken
- empoweren

Translate