I N T E R L O C K
CONNECTING PEOPLE AND IDEAS
 • 1 Amsterdam
 • 2 Amsterdam
 • 3 Ghana
 • 4 Amsterdam
 • 5 Amsterdam
 • 6 Amsterdam
 • 7 Amsterdam
 • 8 Goldsmiths University London
 • 9 Amsterdam
 • 10 Victoria and Albert Museum London
 • 11 Hackney London
 • 12 Amsterdam
 • 13 Rotterdam
 • 14 Hackney London
 • 15 Cologne


Stichting Interlock verbindt en inspireert

 


Stichting Interlock is een non-profit organisatie opgericht door de voorzitter, die, voorafgaand aan de oprichting van de organisatie, ruim 16 jaar senior manager was van jongerenwerkers in Amsterdam Zuid Oost, Amsterdam Nieuw West en Amsterdam Noord.


Wij willen professionals (ook startende) inspireren, verbinden en helpen met de ontwikkeling van hun ideeën. Onze focus ligt op jong volwassenen, jongerenwerkers en teamleiders.


Wij werken met organisaties, jongerenwerkers en op jongeren gerichte organisaties met als doel het werken aan vernieuwende praktijken op het gebied van jeugd- en gemeenschapsontwikkelings-
werk.  Deze omvatten, maar niet uitsluitend, het werken met verschillende professionals waarin een stimulerende pedagogische omgeving wordt nagestreefd waar het werken met jongeren centraal staat. Daarbij werken we vooral aan het vergroten van hun participatie en het ontwikkelen van hun per-soonlijke, sociale en economische vaardigheden en competenties.

De jarenlange ervaring in het ondersteunen in dit werkveld heeft aangetoond dat acties die samenwerking en uitwisseling op het gebied van jongerenwerk tussen en binnen organisaties een verschil maken in de ervaringen van het werken met jongeren. Dit is meer het geval wanneer de niet-formele en formele werkwijzen worden samengebracht in de niet-formele leeromgeving.

Wij concentreren ons op het vergroten van de capaciteit van organisaties die met jongeren werken buiten de formele leeromgevingen en tegelijkertijd hun actieve deelname aan hun eigen groei binnen het bredere maatschappelijk middenveld te verzekeren.


Dit betekent dat wij door het ontwikkelen van de vaardigheden van professionals bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het jongerenwerk. Bijvoorbeeld jongeren uit de diaspora lopen tegen andere uitdagingen aan die zij moeten overwinnen dan leeftijdsgenoten met een niet-migranten achtergrond. Dit heeft onze focus in het jongerenwerk voor jongeren die groeien naar volwassenheid.
 

MISSIE


Interlock inspireert, stimuleert en faciliteert bij persoonlijke groei. Wij helpen met het verwerven van kennis, ervaring en deskundigheid. 

Hiermee kunnen er stappen worden gezet richting een betere positie en een actieve(re) rol in de samenle-ving. 

VISIE


Interlock inspireert anderen vanuit haar passie en helpt ook met de verbetering van de positie in de maatschappij.

Wij stimuleren deelnemers gebruik te maken van hun eigen capaciteit en hun eigen sociale omgeving, waardoor zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. 

ONZE KERNWAARDEN


- betrouwbaar
- deskundig 
- toegankelijk
- sociaal
- creatief 
- open-minded 
- samenwerken
- empoweren

 

Map
Info
Instagram
LinkedIn